Saturday, August 6, 2011

PRAYER FOR PROTECTION AGAINST ENEMIES WHO INTEND TO HARM YOU-ORACION LABAN SA MASAMANG TANGKA NG KAAWAY


This prayer is uttered faithfully before you go outside your house.
Dasalin ng taimtim bago lumabas ng bahay.

DIOS KONG KAMAHAL-MAHALAN
SANTONG KATIBAY-TIBAYAN
AKO'Y IYONG IPAGSANGGALANG SA MASAMANG TANGKA NG AKING KAAWAY AT AKO'Y ILIGTAS SA LAHAT NG KAPANGANIBAN

GRIM SITIM SENIOR ANIMASOLA SANCTUM DOMINI EGOSUM DEUS DEI BENEDICTE PATER EGOSUM SALVAME