Wednesday, August 25, 2010

Para Madaling Makasaulo-Memorization


Kapag ikaw ay nahihirapang mag-saulo ng anumang salita lalo na pag sa Latin ay bigkasin lamang ang mga katagang nasa ibaba.

Panuto: Bigkasin ng tatlong ulit ang maiksing Oracion na nasa ibaba at iihip sa kanang palad at kuyumin ito pagkatapos mahipan at dahan-dahang itapik sa dibdib sa bandang puso ng tatlong ulit.

Narito ang Oracion:


ROK DEH NAT

1 comment: