Friday, March 4, 2016

DATU GAYAN-CORONA


ISA SA MGA GAMIT NA IBINABAHAGI NG ISANG TRIBAL CHIEFTAIN AY ITONG TINATAWAG NA CORONA.ITO AY MATERYAL NA KARGADA NA NAGBIBIGAY PROTEKSYON LABAN SA ARMAS,PATALIM AT MASAMANG INTERES NG KAPWA.
WALA ITONG ORACION AT KUNG TITINGNAN AY PURONG KAHOY LAMANG ITO.
NGUNIT ANG NAKAPAGTATAKA PO RITO AY KUNG PAANO NAILALAGAY ANG MGA NATURANG MGA MATERYAL NA KAHOY NA WALA KAHIT NI ISANG HUMAHAWAK SA BOTE NA NAKAPATONG LANG SA MESA. SAMAKATUWID AY  KUSA LANG NA NALALAGYAN ANG MGA BOTE.

SI DATU GAYAN AY MAY MGA KAIBIGANG ESPRITU NG KALIKASAN NA SIYANG NAGBIBIGAY SA KANYA NG MGA SARI-SARING MGA KAHOY AT DAHON NA SIYA NAMANG IBINABAHAGI SA GUSTONG MAGKAROON NITO. DAHIL KUNG HINDI NIYA ITO MAIPAMIMIGAY AY MAGKAKASAKIT SIYA NG MALUBHA.

KUNG GUSTO MONG HUMINGI AY MAGDALA KA LANG NG BAKANTENG BOTE, KADALASAN AY BOTE NG EFFICACENT OIL, O X7 O SA WHITE FLOWER. IPAPATONG ITO SA MESA ATV HAYAAN MO LANG ITO. PUEDE MO ITONG BANTAYAN UPANG MASIGURADONG WALA TALAGANG KAMAY NA MAKIKIALAM. 
KUNG HINDI PUEDENG LAGYAN ANG ISANG BOTE AY KUSA ITONG NATUTUMBA, USUALLY ISANG MALAKAS NA IHIP NG HANGIN, NGUNIT SELDOM LANG MANGYARI ITO
.KADALASAN MGA 4-5 HOURS ANG ITATAGAL BAGO MALAGYAN LAHAT NG MGA BOTE NA UMAABOT KUNG MINSAN 200 MAHIGIT.
HINDI NIYA ITO IPINAGBIBILI.
 IBINIBIGAY ITO NG LIBRE.

SALAMAT NGA PALA KAY PETER A.NA SIYANG DAAN PARA MABAHAGIAN AKO NG MGA GAMIT NA ITO.


Graphics background courtesy of www.fantasyland.com

Tuesday, March 1, 2016

Haring Bakal KoronadosDahil sa paglabas ng maraming aral tungkol sa pakunat ng balat o pakubol (Cebuano), ay naisipan kong ipakita ang isa sa pinaka-iingatang kargada o gamit ng mga mandirigma. Ang Haring Bakal Koronados.May dalawang uri nito, ang nasa garapa at estampita. May magka-ibang formula ang nasa garapa at estampita dahil sa magkaiba nitong lalagyan. May ibat-ibang uring Haring Bakal, may kargada at may  grupo rin na halaw sa pangalan ng naturang gamit.Katulad ng sa gamot, may peke, may generic at may branded. Nasa tao na kung paano niya ito makikilala kung ano o sino ang totoo.
May HB na nasa estampita dahil sa hindi ito kinakailangang lagyan ng langis, dahil ang nasa garapa ay sa kadalasan ay kumukulo at umaapaw at kinakailangang lagyan sa tuwi-tuwina.
Sa ganang akin, batay sa aking pagsusuri, may mga gamit na Haring Bakal ang pangalan ngunit ni isa ay walang lamang dasal o oracion ng Haring Bakal. Ang laman ay Oracion ni San Miguel o Oracion sa Dios Amahan etc. sa madalit sabi ay halu-halo at pinamagatan lang na Haring Bakal.
Sa mga nakakaalam tungkol sa gamit o kargadang ito, alam natin na ang mga laman nitong dasal ay natutungkol sa kung paano maging bakal sa kunat ang balat, laman, at buto. Kaya nga me Oracion Haring Bakal pakubol sa Panit, Unod ug Bukog (Oracion Haring Bakal Pakunat sa Balat,Laman at Buto sa kadahilanang hindi maaring sa balat lang ang kunat mo dahil sa mataas na kalibreng baril na makakaharap mo. Hindi ka nga tinablan eh, wasak naman ang laman mo at mga buto at marami ng nangyari rito), Oracion sa Haring Bakal sa Bunal (Oracion sa Haring Bakal sa Palo- sa kadahilanang lahat ng mga hindi tinatablan ay kapag naubusan ng ng bala sa digmaan ay kinukuyog at pinapalo o di kaya'y pa traydor na papaluin).Oracion Haring Bakal Pakubol sa Lungag (Oracion Haring Bakal Pakunat sa Butas sa kadahilanang prinoproteksyonan ang lahat ng butas mo sa katawan, dahil kapag nahuli ka ng kalaban ay tinutuhog o tinutusok ang lahat ng butas mo sa katawan). Ilan lang iyan sa mga dasal na nakapaloob sa Estampita at Garapang. Kaya sa mga nagkukunwari....alam ninyo sa mga sarili ninyo na niloloko lang ninyo ang mga tao. Ang mga sagradong gamit at kargada ay kailanman ay hindi basta-basta ibinibigay at lalung-lalo na..wala itong presyo dahil hindi ito ipinagbibili. Pinakakaiingatan ito at hindi ipinagyayabang dahil katumbas nito ay kaligtasan at buhay.
*Abala lang po kung minsan  ito dahil kung papasok ka ng Mall o dadaan ka sa Airport  tumutunog po ito kahit langis at papel lang ang laman nito at kahit plastik ang takip ng garapa.

God bless sa lahat.


Tuesday, May 21, 2013

A PRAYER FOR PROTECTION AGAINST BEE STING

Ang dasal pong ito ay sambitin lang ng isang beses kung may pukyutan o killer bees sa paligid o nasa malapit sa iyo. ( Utter this prayer once whenever there are bees around you) Wala pong kinaltas na salita. Narito ang dasal:
ALMINE KATES LABAMOS PERDENAMOS AMEN

Friday, November 9, 2012

ECCE HOMO?Lana sa platito nga adunay residues sa lunok. Ako na untang isulod sa botelya ang lana niini apan aduna akoy nakita nga wala nako tuyu-a nga mahitabo. Kon duna kay hiyas sa pagtan-aw, makita nimo unsa akong buot ipasabot.
Bulahan ang nag amping sa katarong kay maila ang ganti sa kaluwasan.


Monday, October 22, 2012

TAGABULAG NA PANGMADALIAN


Tagabulag na  Pangmadalian. Sambitin ng isang beses kung may pagtataguan ka o hindi mo gustong mapansin ka ng iyong mga kaaway.

Alpha Omega OM


Note: Kailangan ang pahintulot ng blogger upang  malaman ang  maikling susi ng naturang dasal.

Tuesday, December 20, 2011

Prayer To Ease the Pain of a Burnt Skin-ORACION PARA MAAMPAT ANG KIROT SA NAPASONG BALAT-

A prayer to ease the pain of a burnt skin. Just utter the prayer once and blow air on the afllicted part three times.

Siyempre po naman na mas mainam kung ligtas ka at hindi ka nakaranas ng pagkapaso. Mas maigi na iyong may dasal laban sa lahat ng kapanganiban. Pero kung sakaling nakaranas kayo ng pagkapaso dahil sa kapabayaan ay heto po ang dasalin ninyo.Walang kinaltas na salita, upang siguradong makatulong. Sana ay hindi ninyo magamit ito, ( i mean sana, huwag kayo mapaso para hindi ninyo magamit ito) pero kung sakaling mangyari ay heto po ang dasal....

TABANG BOSYO HIKAPA BOSYO TABANG TABANG BOSYO HIKAPA NGA DILI MAPASO ANG KALIWAT NI KABADLIS. ( Sabay hihip sa parteng napaso ng tatlong ulit).

Some terms are in the visayan language but it was found effective, so as to the efficacy of this prayer.


May the King of the Univrse bless Us Always!!!

Saturday, August 6, 2011

PRAYER FOR PROTECTION AGAINST ENEMIES WHO INTEND TO HARM YOU-ORACION LABAN SA MASAMANG TANGKA NG KAAWAY


This prayer is uttered faithfully before you go outside your house.
Dasalin ng taimtim bago lumabas ng bahay.

DIOS KONG KAMAHAL-MAHALAN
SANTONG KATIBAY-TIBAYAN
AKO'Y IYONG IPAGSANGGALANG SA MASAMANG TANGKA NG AKING KAAWAY AT AKO'Y ILIGTAS SA LAHAT NG KAPANGANIBAN

GRIM SITIM SENIOR ANIMASOLA SANCTUM DOMINI EGOSUM DEUS DEI BENEDICTE PATER EGOSUM SALVAME