Friday, March 4, 2016

DATU GAYAN-CORONA


ISA SA MGA GAMIT NA IBINABAHAGI NG ISANG TRIBAL CHIEFTAIN AY ITONG TINATAWAG NA CORONA.ITO AY MATERYAL NA KARGADA NA NAGBIBIGAY PROTEKSYON LABAN SA ARMAS,PATALIM AT MASAMANG INTERES NG KAPWA.
WALA ITONG ORACION AT KUNG TITINGNAN AY PURONG KAHOY LAMANG ITO.
NGUNIT ANG NAKAPAGTATAKA PO RITO AY KUNG PAANO NAILALAGAY ANG MGA NATURANG MGA MATERYAL NA KAHOY NA WALA KAHIT NI ISANG HUMAHAWAK SA BOTE NA NAKAPATONG LANG SA MESA. SAMAKATUWID AY  KUSA LANG NA NALALAGYAN ANG MGA BOTE.

SI DATU GAYAN AY MAY MGA KAIBIGANG ESPRITU NG KALIKASAN NA SIYANG NAGBIBIGAY SA KANYA NG MGA SARI-SARING MGA KAHOY AT DAHON NA SIYA NAMANG IBINABAHAGI SA GUSTONG MAGKAROON NITO. DAHIL KUNG HINDI NIYA ITO MAIPAMIMIGAY AY MAGKAKASAKIT SIYA NG MALUBHA.

KUNG GUSTO MONG HUMINGI AY MAGDALA KA LANG NG BAKANTENG BOTE, KADALASAN AY BOTE NG EFFICACENT OIL, O X7 O SA WHITE FLOWER. IPAPATONG ITO SA MESA ATV HAYAAN MO LANG ITO. PUEDE MO ITONG BANTAYAN UPANG MASIGURADONG WALA TALAGANG KAMAY NA MAKIKIALAM. 
KUNG HINDI PUEDENG LAGYAN ANG ISANG BOTE AY KUSA ITONG NATUTUMBA, USUALLY ISANG MALAKAS NA IHIP NG HANGIN, NGUNIT SELDOM LANG MANGYARI ITO
.KADALASAN MGA 4-5 HOURS ANG ITATAGAL BAGO MALAGYAN LAHAT NG MGA BOTE NA UMAABOT KUNG MINSAN 200 MAHIGIT.
HINDI NIYA ITO IPINAGBIBILI.
 IBINIBIGAY ITO NG LIBRE.

SALAMAT NGA PALA KAY PETER A.NA SIYANG DAAN PARA MABAHAGIAN AKO NG MGA GAMIT NA ITO.


Graphics background courtesy of www.fantasyland.com

No comments:

Post a Comment