Friday, October 7, 2016

Christian Mystical Brotherhood.....We Should Unite Now Before Its Too Late.Small Group of Silent Christian Warriors Preparing for Worst Case Scenario That May Arise. 
Huwag na i-negosyo ang mga gamit. Ipamahagi na lang sa mga nangangailangan at karapat-dapat dahil gahol na tayo sa oras mga kapatid.These ten bottled Talismans are bound to the Southern most of Mindanao. (Haring Bakal at the top and Haring Panipas at the bottom) Wala pong presyo yan. Walang bayad. Walang hinihinging donasyon. Ang pagkakaiba ng Peke sa totoo, pag me halagang kapalit....magduda na kayo. Kung minsan, ang gumagawa pa ang umaabono sa gastusin. Ang puhunan nito ay ang malasakit at pagmamahal mo sa kapwa. Yan ang mahalaga sa lahat. 
Ako at si Tatay Bator 16 years ago.

2 comments: