Tuesday, December 20, 2011

Prayer To Ease the Pain of a Burnt Skin-ORACION PARA MAAMPAT ANG KIROT SA NAPASONG BALAT-

A prayer to ease the pain of a burnt skin. Just utter the prayer once and blow air on the afllicted part three times.

Siyempre po naman na mas mainam kung ligtas ka at hindi ka nakaranas ng pagkapaso. Mas maigi na iyong may dasal laban sa lahat ng kapanganiban. Pero kung sakaling nakaranas kayo ng pagkapaso dahil sa kapabayaan ay heto po ang dasalin ninyo.Walang kinaltas na salita, upang siguradong makatulong. Sana ay hindi ninyo magamit ito, ( i mean sana, huwag kayo mapaso para hindi ninyo magamit ito) pero kung sakaling mangyari ay heto po ang dasal....

TABANG BOSYO HIKAPA BOSYO TABANG TABANG BOSYO HIKAPA NGA DILI MAPASO ANG KALIWAT NI KABADLIS. ( Sabay hihip sa parteng napaso ng tatlong ulit).

Some terms are in the visayan language but it was found effective, so as to the efficacy of this prayer.


May the King of the Univrse bless Us Always!!!

1 comment:

  1. gusto ko sanang magkaroon ng mag asawang ahas.paano po?batchellor@gmail.com

    ReplyDelete