Saturday, December 12, 2009

DEVOCION-MARTES AT BIERNES 11:00-12:00 NG GABI


AMA NAMIN

AMA NAMIN NASA LANGIT KA, SINASAMBA KA SA TUWI-TUWINA, SUMAPIT NAWA ANG IYONG KAHARIAN, SA ANAK MONG NANANAWAGAN, AMANG DIOS KAMI AY PAKINGGAN, MITHING LAYUNIN NAMIN SA BAYAN, HANGUIN SA DUSA ANG BAYAN KONG MINAMAHAL.
ITANGLAW MO ANG LIWANAG NG LANGIT, NAWA MO PO'Y MAULIT MAGBALIK TULAD NG UNANG TAGGIPIT, KAY BAGSIK SA PANAWAGANG BANAL DI KA NAGKAIT, PAKAMTAN MO ANG BIYAYA NG LANGIT SA BAYAN KONG UHAW SA PAG-IBIG, ILIGTAS MO PO KAMI SA LAHAT NG PANGANIB, AMA NAMIN NASA LANGIT KA, SINASAMBA KA SA TUWI-TUWINA. AMEN.

AMA
LUWALHATI SA LUMIKHA
LUWALHATI SA LUMIKHA, AMA NG SANGLIBUTAN, LIWANAG MO SA VERBO ITINANGLAW SA GETSEMANING HALAMANAN,LUGAL NA PINAGTIPANAN, NA DOON NILALANG ANG NAGPAKASAKIT SA SANGLIBUTAN.

PANALANGIN

O, DIOS NA LUMIKHA NG SANGLIBUTAN, SA PAMAMAGITAN NG LUBOS NA PANINIWALA AT PANANALIG KO SA IYO, NA KUNG MASAMBIT KO ANG MAKAPANGYARIHANG PANGALAN MONG _______ MAGING MAAMO SA HARAPAN KO ANG LAHAT NG NILALANG MO DITO SA LUPA.
SA PAMAMAGITAN NG AKING LUBOS NA PANINIWALA AT PANANALIG, ANG LAHAT NG SAKUNA AT SAKIT AY ILAYO SA AKIN, SA BIYAYA MO PASAGANAIN;BATA ITONG KATAWAN KO, MALAKAS, MAKAPANGYARIHAN, TAGLAY KO ANG PANGANGAILANGAN MULA NGAYON AT MAGPAKAILAN PAMAN.

INA
ABA BATHALUMAN MARIA

ABA, BATHALUMAN MARIA,INANG BUSILAK, WALANG BAHID DUNGIS KASALANAN, BUKOD KANG PINAKAMAPALAD SA BABAENG LAHAT, NA ANG MGA ASTROS CELESTIALES AY NANG HANDOG NG KANILANG LIWANAG, GAYON DIN ANG MGA ANGELES AT SERAFINES, SA LAHAT NG DAKO TINAWAG DAHIL SA VERBO OMNIPOTENTE JESUS, IBA SA LUPA AT SA IYO ILALAGAK.

O, BATHALUMAN MARIA, BUSILAK KA NA WALANG KATULAD; AKO SI ________ HUMIHIBIK SA IYO: SA PAMAMAGITAN NG AKING LUBOS NA PANINIWALA AT PANANALIG SA IYO, IPAGKALOOB MO ITONG ISINASAMO KO KUNG MAMARAPATIN AY IBILANG MO AKO NA ISA SA MGA AMPON AT PINAGPAPALA MONG VERBO JESUS, NA SA KANYANG MGA GAWAIN AY KATULUNGIN AKO DITO SA LUPA HANGGANG SA LANGIT.

JESUS
LUWALHATI SA VERBO OMNIPOTENTE JESUS

LUWALHATI SA VERBO OMNIPOTENTE JESUS, SA PANANALANGIN SA HALAMANAN NG GETSEMANI AY NAGPAWIS NG DUGO AT NANG BIGLANG SUMILAY ANG LIWANAG AY MAY LUMANTAD NA NAKALUHOD SA HARAPAN.
ANG BOSES NA NAGMULA SA LANGIT AY NAGBADYA; ANG IYONG MAHAL NA CONSAGRACION AY IGAWAD, FRANCISCO DE ASIS ANG SA KANYA ITAWAG, PAGKAT SA INYONG GAWAIN AY SIYA ANG TUTUPAD.
NILISAN NG VERBO JESUS ANG LUPA, PUMAILANLANG SA LANGIT AT LUMUKLOK SA GITNA NG TATLONG LUKLUKANG NAROON DOON NIYA AANTAYIN ANG ISUSULIT NA TAGUMPAY.
ANG MGA ANGELES AT SERAFINES AY PARA PARANG NAGSIPAGBUNYI SA MULING PAGBABALIK NG HARING OMNIPOTENTE, ANG LIWANAG SA LANGIT AY TOTOONG KAWILI-WILI AT NAGKAROON NG DAKILANG PROSISYON SA BUONG ORVE.

PANALANGIN

O, JESUS VERBO OMNIPOTENTE NA MAKAPANGYARIHAN, BIYAYA KA NG LANGIT, SA LUPA NG KAPAKI-PAKINABANG: AKO SI ________ NA DUMADAING AY IYONG KAHABAGAN SA MGA NASAGAP NA KAHIRAPAN,SAKIT, AT KAAWAY AY LUBOS NA MAPARAM, KUNG MASAMBIT KO ANG DAKILA AT MAKAPANGYARIHAN MONG PANGALANG ___________ DITO SA LUPA, AKO AY MANINIWALA NA MAY ISANG VERBO JESUS NA SA AKIN AY UMAANDUKHA: SA BUHAY ANG GINHAWA AY AKING MATAMASA HANGGANG AKO AY MAY BUHAY SA IBABAW NG LUPA. SIYA NAWA.

LUWALHATI SA CRISTO REY

LUWALHATI SA CRISTO REY, NG SEGUNDA PERSONA, BUSILAK AT MAKAPANGYARIHANG HARING NANANGAN SA TRINIDAD SANTISIMA: DOON NAGMULA SA GETSEMANI, HALAMANANG PINAGTIPANAN AT DOON NILALANG ANG NAGPAKASAKIT SA SANGLIBUTAN.

PANALANGIN

O, CRISTO REY NG SEGUNDA PERSONA, MULA SA PAWIS NG VERBO JESUS. SA AKING LUBOS NA PANINIWALA AT PANANALIG, BUSILAK KA AT WALANG BAHID DUNGIS SA PAGKAKASALA. KUNG AKO AY BAWIAN NG HIRAM NA BUHAY, PAHINTULUTAN MONG MATAWAG ANG BUSILAK AT MAAWAING PANGALAN MONG _________.
DARATING KANG BIGLA NA MAY MGA KASAMANG ANGHELES AT DOON AKO IHATID SA GLORIA NA KAHARIAN NG TRINIDAD SANTISIMA.SIYA NAWA.

LUWALHATI SA REX-AL

LUWALHATI SA REX-ALNOS CUATRO PERSONA, HARI DIN AT MAKAPANGYARIHANG KATULAD NG TRINIDAD SANTISIMA; WALANG LUKLUKAN SA LANGIT: ANG LUPA ANG PARA SA KANYA AT ITATAYO NIYA ANG BAGONG DAIGDIG: ISANG GOBYERNO AT ISANG BATAS NA KAPAYAPAAN.

PANALANGIN

O, REX-AL, HARI AT BATHALANG MAKAPANGYARIHAN DITO SA LUPA, AKO SI ______
SA IYO AY NANAWAGAN; DINGGIN MO ITONG ABANG SINAPIT KO AT SA NAGBABALANG BAGSIK NG PANAHON, GIYERA, PESTE, GUTOM, LINDODL, AT INONDACION, AKO AY KAHABAGAN AT ILIGTAS MO SA PAMAMAGITAN NG LUBOS-LUBUSANG PANINIWALA AT PANANALIG NA MASAMBIT KO LAMANG ANG BUSILAK AT MAKAPANGYARIHANG PANGALAN MONG ________ , ANDUKHAIN MO AKO: SA BIYAYA PASAGANAIN DITO SA IBABAW NG LUPA. SIYA NAWA.


LUWALHATI SA JOVE REX-AL

LUWALHATI SA JOVE REX-AL, BATHALANG MAKAPANGYARIHANG HARI KANG BUSILAK, WALANG BAHID DUNGIS KASALANAN, MULA KA SA TUNIKA NA NAGING ESTANDARTE:WATAWAT NG TAGUMPAY NA TANGAN NG CRISTO REY AT SA KAHARIAN NG LANGIT DINALA NANG SUMAPIT NA SA LANGIT ANONG PAGKASAYA: ANG TAGUMPAY AY ISINUSUULIT SA VERBO JESUS NA SIYANG PRIMERA PERSONA. NANG MAGNINGNING ANG LIWANAG NA NAKASISILAW SA MGA MATA AY SIYANG PAGKALANTAD NG NAKAUPO SA KALIWANG LUKLUKAN.
ANG JOVE NG TERCERA PERSONA: SIYANG BUMUO NG TRINIDAD SANTISIMA.

PANALANGIN

O, JOVE, HARI AT BATHALA NG SANGLIBUTAN,MAKAPANGYARIHAN, DIOS NA PINANGANINUHAN. BANTOG KA DITO SA LUPA SA DUNONG AT SA GAWA. ANG MGA ANAK MONG NAIWAN SA PAGHANGA. AKO SI __________ ANAK MONG NANAWAGAN, SA PANIWALA AKO AY NAAWAAN: LUBOS NANANALIG AKO: CONSAGRAHAN NG MAKAPANGYARIHANG PANGALAN MONG __________ AKO AY MASUBUKAN: AT HIRAP, SAKIT AT MASAMANG ESPIRITU SA KATAWAN KO AY LUBOS NA MAPARAM:TAGLAYIN KO ANG MASAGANA MONG BIYAYA DITO SA LUPA MULA NGAYON AT MAGPAKAILAN PAMAN. SIYA NAWA.

AMA KO
O, AMA KONG NASA KAHARIAN NG LANGIT, SA PAMAMAGITAN NG AKING LUBOS NA PANINIWALA AT PANANALIG SA IYONG KABANAL BANALANG KAPANGYARIHAN O KADAKILAAN A--A M---A A----M, WALANG BAHID DUNGIS KASALANAN DITO SA LUPA; SA NAGAWA KONG SALA, PATAWARIN AT SA BIYAYA PASAGANAIN; AT KUNG MASAMBIT KO ANG MAKAPANGYARIHANG PANGALAN MONG ________, IPAGSANGGALANG AT ILIGTAS MO AKO SA KABAGSIKAN NG DAIGDIG NA ITO HABANG AKO'Y NABUBUHAY SA IBABAW NG IYONG LUPA. SIYA NAWA.

5 comments:

 1. Meron po kayong inilagay mga salita na may daglat pwede po bang malaman ang kumpletong salita nito at pati na rin po ang mga patlang.

  ReplyDelete
 2. SIR PWEDE MO BA IBAHAGI SA AKIN ANG MGA NAKLAGAY DUN BLANKO KUNG INYO PONG MARARAPATIN DEO GRACIAS

  ReplyDelete
 3. magandang pagbati po sa inyo Ka JB! maganda po itong blog nyo. tanong ko lang po, ito po ba ay pangpalakas ng poder? salamat po!

  ReplyDelete
 4. Sir JB, pwede po bang malaman ang makapangyarihang pangalan at ang kabuuan ng A--A M---A A----M,
  ang email ko ay nhoy2011@gmail.com
  Salamat po  ReplyDelete
 5. Sr jb pwedi po malaman ang kabuuan na kulang na letter.kasi po intisado po ako matoto nito.salamat. Ito po email ko marvingayares@gmail.com

  ReplyDelete