Friday, November 9, 2012

ECCE HOMO?Lana sa platito nga adunay residues sa lunok. Ako na untang isulod sa botelya ang lana niini apan aduna akoy nakita nga wala nako tuyu-a nga mahitabo. Kon duna kay hiyas sa pagtan-aw, makita nimo unsa akong buot ipasabot.
Bulahan ang nag amping sa katarong kay maila ang ganti sa kaluwasan.


No comments:

Post a Comment